Envanter Sayımı Ve Yönetimi

Sabit Kıymet Sayımı

Sabit kıymetlerin sayımını yaparak, iş ortaklarımızın doğru planlama ve yapılan yatırımların geri dönüşünün ve veriminin arttırılmasını sağlıyoruz.

Neleri Sayıyoruz?

  • İşletmenin Kullandığı Tüm Demirbaşlar

Envanter Denetiminde Doğru İş Ortağı

Stok Sayımı ve Envanter Denetimi;

  • Stoklarınızın finansal tablolarda doğru olarak raporlanmasını Sağlamak
  • Stoklarınızın fizikken var olduklarının ve doğru fiyatlandırıldıklarının saptanmasını,
  • Stoklarınızda oluşan farklılıkların tespitini ve raporlanmasını,
  • Usulsüz faaliyetlerin tespitini sağlar.
  • Tasnif etme, değerli demirbaşlarınızı etiketleme.
  • Demirbaş zimmet kayıtlarınızı gözden kaçırmadan hakim olmanızın sağlanması,
  • Güçlü raporlama yapısı ile tüm demirbaş, zimmet bilgilerinize ilişkin detaylı rapor içerikleri sunar.