Evraklarınızın Kale Arşiv Merkezinde Saklanması ve Yönetilmesi

Fizibilite Çalışması

Bilgi ve birikimimizle yapılacak arşiv çalışma planın doğru bilgiler ile tasarlanması yapılmaktadır

Envanter Çalışması

Birim bazında tüm envanterlerin ayıklanması kayıt işlemi için gerekli uygunluğun sağlanması yapılmaktadır.

Kutulama İşlemi

Kayıt altına alınacak belgeler, maksimum verimlilik sağlayacak özel arşiv kutularına yerleştirilir ve özel alfa numerik karakterli barkodlar unite sırtlarına ve kutu barkod alanına yapıştırılır.

Kayıt Girişi

Kutu – Klasör – Dosya kayıt bilgileri, uzman veri giriş personellerin yardımı ile fiziki arşiv yönetim yazılımında barkod içeriği olarak kayıt altına alınır.

Arşivlerin Saklanması

Sisteme kayıt giriş işlemi tamamlanan arşiv kutuları, özel arşiv raflarına el terminali ile okutularak sistematik bir şekilde yerleştirilir, bilgi güvenliği açısında kutular üzerinde sadece alfa numerik karakterler içeren barkodlar yer alır