Kurum İçi Özel Arşivleme Projeleri

Kurum ya da şirketlerin faaliyetleri sonucunda ürettiği, idari, hukuki ve kurumsal değeri olan ya da tekrar kullanılmak üzere üretilen her türlü görsel, yazılı ve data bilgilerinin muhafaza edildiği yerlerin düzenlenmesi belgelerin kayıt altına alınması ve en kısa surede ulaşılmasının sağlanması gerekir  
Düzenli bir arşivden beklenen fayda; ihtiyaç duyulan dosya ve belgeye en kısa sürede erişmektir...
KURUM İÇİ ARŞİV PROJESİ İLE
• Mekândan tasarruf sağlayacaksınız…
• Emekten tasarruf sağlayacaksınız…
• Ekipmandan tasarruf sağlar
• Personel moral ve motivasyonunu sağlayacaksınız…
• Zamandan kazanacaksınız…
• Doğru bilgiye ulaşacaksınız…
• Prestij kazanacaksınız…
• Belge ve bilgi kaybını önleyeceksiniz…
DÜZENLİ  BİR ARŞİV İLE GELECEĞE DAHA GÜVENLE BAKACAKSINIZ…
• Tasnif işlemi…
• Yasal saklama süresi dolan dosya ve evrakların ayıklanması…
• Dosyaların nitelenmesi ve veri girişinin yapılması…
• Dosya değişimlerinin yapılması(İsteğe bağlı olarak yıpranan dosyalar)…
• Dosyaların kutulanması…
• Dosya ve kutuların etiketlenmesi…
• Kutuların raflara yerleştirilmesi…
• Mükerrer dosyaların birleştirilmesi…
• Dosya hizmeti verme(İşin yapılması aşamasında)
• Raporların hazırlanması(Mevcut Durum, Fark Analizi, Bitiş Raporu)…
• Eğitim ve Danışmanlık…
Standartlara uygun düzenli arşivinizi kurmaya talibiz...