ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi bütün kuruluşlara, hiç bir ayrım gözetilmeksizin uygulanabilen bir yönetim sistemidir. Kuruluşun müşteri ihtiyaç ve beklentilerini belirleme, tanımlama ve karşılamada, uluslararası alanda kabul görmüş bir yönetim biçimidir.

 


ISO 27001; kuruluşlarda bilgi güvenliğinin sağlanması ve sistemin sürekli iyileştirilmesi için uygulanan bir yönetim sistemidir.

 

 


OHSAS 18001, BSI (British standarts Institute) tarafından yayınlanmış olan "İş Sağlığı ve Güvenliği" standardıdır.