KALE ARŞİV ve çalışanları olarak,

Bilgi güvenliğimize ve bilgi varlıklarımıza yönelik her türlü riski yönetmek amacıyla;

·        Kurumsal bilgileri, personel özlük bilgilerini, müşteri verilerini (finansal veriler, kişi bilgileri...)

Değerli ve kritik kabul etmekte ve bilgi güvenliği ile ilgili yasaların gerektirdiği zorunlulukları

Yerine getirmeyi,

·        Kurumsal faaliyetlerimizin gerçekleşmesinde kullanılan bilişim hizmetlerinin kesintisiz devam

etmesi, kişisel ve özel verilere erişimin sadece yetkili kişilerce erişilebilmesi amacıyla gerekli

altyapıyı sağlamayı ve gerekli güvenlik tedbirlerini almayı,

·       Bilgi güvenliği yönetim sistemimizin ISO/IEC 27001 standardının gereklerini yerine getirecek

şekilde dokümante etmeyi ve sürekli iyileştirmeyi,

·       Bilgi güvenliği ile ilgili tüm yasal mevzuat ve sözleşmelere uymayı,

·       Bilgi varlıklarına yönelik riskleri sistematik olarak yönetmeyi,

·       Bilgi güvenliği farkındalığını artırmak amacıyla teknik ve davranışsal yetkinlikleri geliştirecek

Eğitimleri gerçekleştirmeyi,

Taahhüt eder, uyguladığımız diğer yönetim sistemleri ile birlikte bütünleşik bir şekilde yöneterek,

Yazılım, donanım ve AR-GE sektöründe bilgi güvenliği açısından öncülüğümüzle örnek bir kuruluş

Olmak için tüm gücümüzle çalışırız.