KALE Arşiv Arşivleme Hizmetleri, Hayati Bilgi, Bilgisayar Medyası, Dokümantasyon Yönetimi ve Saklanması konusunda hizmet veren bir kuruluş niteliği taşımaktadır. KALE Arşiv Arşivleme Hizmetleri, hizmete başlatma sürecinde Evrak depolama işi yapan TS 13298 EBYS Elektronik Belge Yönetim Sertifika gereksinimlerini sağlayabilen bir firmadır. Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesi, ISO 9001 Kalite ve hizmetleri ile ilgili tüm sertifikasyonları, ISO 27001 Bilgi Güvenliği ve ISO 18001 İş sağlığı ve Güvenliği belgelerini almıştır.

Misyonumuz
Toplam kalite yönetimini hedefleyen, müşteri memnuniyetini esas alan ve bunun için sürekli iyileştirme ilkesini benimseyen bir anlayışla çağdaş, hızlı ve güvenilir arşivcilik hizmeti sunmaktır.

Vizyonumuz;
Bölge ve Dünya arşivciliğinde öncü ve örnek bir kuruluş olmaktır. Kuruluşumuz kale kadar sağlam ve güvenilir olmasını sağlamaktır.

 

İLKELERİMİZ

Dürüstlük ve Güvenirlik
İş ve Çalışma Ahlakı
Etkililik ve Verimlilik
Etkin ve Kolay Hizmet Sunumu
Şeffaflık ve Esneklik
Zamanındalık ve Sürelere Uyum
Tüm Paydaşlara Eşit ve Adil Yaklaşım
Liderlik ve Öncülük Etmek
Etkin İletişim
Katılımcılık ve Yetkinlik
Kalite Bilincine Sahip Olma ve Kalite Duyarlılığı
Yenilikçilik
Sosyal Sorumluluk

KALİTE POLİTİKAMIZ
Kalite Yönetim Sisteminin şartlarına uygun, bilgi edinme hakkına saygılı, Toplam Kalite Yönetimini hedefleyen, müşteri memnuniyetini esas alan ve bunun için sürekli iyileştirme ilkesini benimseyen bir anlayışla çağdaş, hızlı ve güvenilir arşivcilik hizmeti sunmak ve dünyada arşiv faaliyetlerinde kalite hareketinin öncüsü olmak.